Dettagli

  • Marca: Cummins

  • Modello: Cummins 855 Big

  • Codici Motore: Cummins 855 – Cummins 855 Big Cam

Altre Informazioni

  • Questo motore è revisionato per le seguenti macchine: Cummins Big cam

Galleria